Riksrevisionen, myndigheterna och korruptionen

Arrangör Transparency International Sverige
Tid 2017-11-21 18:0019:30
Plats Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

Riksrevisionen, myndigheterna och korruptionen

Vårt skydd mot korruption och oegentligheter bygger på starka myndigheter vars integritet garanteras av grundlagen och andra lagar. Institutionerna måste också ledas på ett transparent, opartiskt och etiskt sätt. Riksrevisionen granskar alla myndigheter och ger förutsättningarna för ansvarsutkrävande i statligt finansierad verksamhet.

Många fall av korruption och oegentligheter vid myndigheter avslöjas av grävande journalister som t.ex. Försäkringskassan, Migrationsverket, Statens Fastighetsverk, Polismyndigheten och Transportstyrelsen.

Vilken roll har Riksrevisionen när det gäller att förebygga och förhindra korruption och oegentligheter i staten? Hur lever Riksrevisionen upp till våra förväntningar? Borde Riksrevisionens uppdrag förändras?

Transparency International Sverige inbjuder till en diskussion om dessa frågor.
I panelen deltar:

Helene Agélii, chefsjurist FAR – branschorganisation för revisorer
Shirin Ahlbäck, docent i statskunskap vid Uppsala universitet
Inga-Britt Ahlenius, f.d. generaldirektör för Riksrevisionsverket
Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
Filip Cassel, Fil.dr. i vetenskapsteori, f.d. revisionsråd och auktoriserad revisor
Ingvar Mattson, riksrevisor
Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket
Moderator: Ulla Andrén, ordförande Transparency International Sverige