Teckenspråk Växtkraft

Arrangör Scouternas folkhögskola
Plats Huddinge, Kvarnberget, Vikingavägen 21 i Huddinge
Teckenspråk Växtkraft
 

Att du är anmäld betyder inte att du är antagen till kursen. Kursteamet kommer att efter sista anmälningsdag göra ett urval för att få så stor mångfald i kursen som möjligt, detta för att öka möjligheten till utbyte mellan deltagare.