Migration och kulturmöten

Arrangör LIS - Lyckad integration i Skåne
27 februari 2018 kl. 13-16 Kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma
 

Detta datum är fullbokat.

Kontakta projektmedarbetare malin.lang@burlov.se för anmälan till föreläsningen vid annat ledigt datum.