Urban Sami presences and absences at the Nordiska Museet in Stockholm.

Arrangör Sameföreningen i Stockholm
Tid 2017-10-08 12:00
Plats Vägbeskrivning: Spårvagnshållplats Nordiska museet/Vasamuseet. Gå i spårvagne...
A Great way to understand the Swedes
 

“A Great Way to Understand the Swedes”:

Urban Sami presences and absences at the Nordiska Museet in Stockholm


“Ett förträffligt sätt att förstå svenskarna”

Urbana samers närvaro och frånvaro på Nordiska Museet i Stockholm

Föreläsningarna är på engelska!

Många huvudstäder i länder med urfolk har en stor och även kontinuerligt växande del av urfolk bland sina invånare. Detta diskuteras dock väldigt lite och de stadsboende urfolkens synlighet är ofta undermålig. På Nordiska Museet i Stockholm – som har som motto på sin engelska version av hemsidan ”a great way to understand the Swedes” (på den svenskspråkiga hemsidan är mottot dock ”känn dig själv”) - finns sedan länge en utställning om Sápmi och samer.


Jag diskuterar i mitt föredrag denna utställning utifrån hur den växande samiska befolkningen i Stockholm osynliggörs. Vad lär sig museibesökarna om samer utifrån utställningen, vad utelämnas och vilka rasistiska/stereotypa förståelser av urfolk  (Indigeneity) återges i Nordiska Museets utställning?


Chris Andersen är Michif (urfolk i Kanada). Han är Fil.Dr, och professor samt dekan vid Fakulteten för urfolksstudier, University of Alberta.  Han har bland annat gett ut boken  “Métis”: Race, Recognition and the Struggle for Indigenous Peoplehood (UBC Press, 2014).  Nyligen utsågs han till medlem av Royal Society of Canada’s College of New Scholars, Artists and Scientists. Presentationen bygger på forskningsstudier i Stockholm.

Hemsida: https://www.ualberta.ca/native-studies/about-us/contact-us-people/faculty/chris-andersen

Hunting Buffalo as Governance: Métis Political Community in the 19th Century

Buffeljakt som samhällsskick: Métis politiskt samhälle på 1800-talet


Métisernas buffeljakt var grunden för deras samhällsstyre på prärien i de västliga delarna av det som nu är Kanada. Buffeljakten var en politisk process där regler bidrog till skapandet av samhället. Varje Métis familjeenhet garanterades självständighet. Tillsammans skapade man principen  wahkohtowin (skyldigheter när man lever i en familj). Det blev ett samhällsstyre med ett särskilt ändamål: inledningsvis var det buffeljakten. Senare blev det andra gemensamma politiska mål, där ett av de främsta var att stå emot kanadensisk expansionism. I min presentation beskriver jag därför hur ”spontan” politisk organisation uppstått från grundläggande regler inom självstyrande jaktkollektiv. Så småningom ledde detta till en Métis politisk identitet, oberoende från andra urfolks politiska styren i samma region. Buffeljakten ledde till en gemensam Métis politisk kultur, som innefattade gemensamt politiskt språk och en känsla av samhörighet. Med buffeljakten som grund kan vi bättre förstå Métis styrelseprinciper idag.


Adam Gaudry, Fil.Dr är Métis och Assistant Professor vid Fakulteten för Urfolksstudier och Statsvetenskap, University of Alberta.

Hemsida: https://www.ualberta.ca/native-studies/about-us/contact-us-people/faculty/adam-gaudry 

Plats

Vägbeskrivning: Spårvagnshållplats Nordiska museet/Vasamuseet. Gå i spårvagnens färdriktning till Rosendalsvägen. Sväng vänster. Gå in till Villa Lusthusporten. Gå förbi villan och gå till höger mot en stallbyggnad längst bort i hörnet av trädgården. Var i god tid. Att hitta kan vara lurigt.