Korruption i gränslandet mellan offentligt och privat

Arrangör Transparency International Sverige
Tid 2017-10-09 18:0019:30
Plats Advokatfirman Vinge, Chikanen, Norrlandsgatan 10, Stockholm
Anmälan till seminariet
 

I syfte att öka effektivitet och valfrihet och minska kostnaderna för offentligt finansierad verksamhet har en rad reformer genomförts under de senaste decennierna. Både statlig och kommunal verksamhet har privatiserats i olika avseenden. Men vad har marknadslösningar för effekt på risken för korruption? Vad händer med krav på icke diskriminering och öppenhet i gränslandet mellan offentligt och privat?

Per Molander, teknologie doktor och författare, talar om rapporten ”Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet” och diskuterar de korruptionsrisker som privatiseringar av offentlig verksamhet innebär. Per kommer även att beröra sin kommande bok ”Condorcets misstag – Hoten mot staten och demokratin”, som handlar om statens centrala roll för ett demokratiskt samhälle.

Inga-Britt Ahlenius, f.d. GD för Riksrevisionsverket och chef för FN:s interngranskning kommenterar.

Ulla Andrén, ordförande i Transparency International Sverige modererar.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.