Kopia av Civos - Förmöte till PGF #4 2017 den 14 september

Tid 2017-09-14 10:0012:00
Plats MUCF, Söderhallarna, våning 11, Medborgarplatsen 3, Stockholm
Förmöte PGF 14/9
 

Civos - Civilsamhällets organisationer bjuder in till ett öppet förmöte inför Partsgemensamt Forum #4 2017.


Mötet har temat Civilsamhället och representativiteten. Läs kallelse och underlag inför mötet via https://civos.se/kategori/partsgemensamt-forum/


<-- Anmälan via knappen "Boka"

Partsgemensamt forum (PFG) är en mötesplats där civilsamhällets företrädare möter Regeringen/Regeringskansliet, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att diskutera förutsättningarna för det svenska civilsamhället.

Förmötet är öppet för både organisationer med egna ordinarie platser i PGF samt för de som önskar ta del i samtalet enligt temat ovan.

Detta händer på förmötet
Syftet med detta förmöte är att fler organisationer än de som har en ordinarie plats i PGF ska få möjlighet att ge input och bidra i arbetet för ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Inför varje möte har en arbetsgrupp förberett ett underlag som kommer att diskuteras.

Tema för samtalet
Den 14 september 2017, kl 10.00 är du därför välkommen för att bidra med dina eller din organisations tankar och synpunkter kring Civilsamhället och representativiteten

Mer information om PGF finns via länken: http://www.mucf.se/partsgemensamt-forum-dialog&nbsp;

Plats och tid
Förmötet startar kl 10.00 och avslutas kl 12.00. För de organisationer som deltar på eftermiddagen i forumet finns det tid för lunch innan mötet börjar. Under förmötet bjuder Civos på fika.

Mötet äger rum på MUCF, Söderhallarna, våning 11, Medborgarplatsen 3

Anmälan för fika
För att kunna beräkna antalet "fika" och dryck får du gärna anmäla dig/er senast måndagen den 10 september.

Underlag / Mer information
Förberedelsematerial från arbetsgruppen inför PGF kan läsas på https://civos.se/kategori/partsgemensamt-forum/

Varmt välkommen önskar vi alla från CIVOS - Civilsamhällets organisationer i samverkan!

Med vänliga hälsningar,

Hans Paulson
Ledamot, Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan