Dialog och medling i vår tid – hur stärker vi förmågan att bygga fred underifrån?

Arrangör FBA (Folke Bernadotteakademin)
Tid 2017-09-15 15:0017:00
Plats Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Standardbiljett
 

I en värld med fler svårlösta konflikter än någonsin, som i allt högre utsträckning utkämpas mellan icke-statliga aktörer, finns ofta behov av fler medlingsspår, så kallad multi-track diplomacy.

Det räcker sällan med att toppdiplomater kommer överens, eller att medlingen bara involverar regeringsföreträdare och stater. Fredsprocesser där konfliktens offer inte har en röst eller lokala fredsbyggare saknas har små förutsättningar att bestå. För att skapa legitimitet behöver konfliktens grundorsaker vägas in och lokala, nationella och internationella processer kopplas samman.

Men hur går det till när kvinnor, unga, olika minoriteter, etniciteter eller religiösa grupper för fram sina behov i dialog- och medlingsprocesser? Hur får civilsamhällets aktörer genomslag i framtida statsbyggande? Vilka lärdomar kan vi dra om inkluderande fredsprocesser?

Den svenska regeringen gör nu en omfattande satsning på globala insatser för freds- och statsbyggande och förebyggande av väpnade konflikter. I slutet av augusti antogs en ny strategi för hållbar fred, där FBA har ett viktigt uppdrag.

Varmt välkommen till Folke Bernadottedagen 2017, till minne av Sveriges första FN-medlare. Vi samtalar om framgångar och motgångar i dagens inkluderande fredsprocesser och ger exempel från olika världsdelar. Seminariet hålls på engelska. Vi bjuder på kaffe, vatten, frukt och lättare tilltugg från 14.30.

Program

FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder hälsar välkommen till ett samtal mellan:

Eldridge Adolfo, senior rådgivare i dialog och medling vid FBA.

Eldridge Adolfo har tidigare arbetat för FN och EU, bland annat med förhandlingar med väpnade grupper i Sydsudan, Colombia, Sierra Leone, Zimbabwe, Kenya, Venezuela, Georgien, Libyen och Myanmar.

Tuija Talvitie
, chef för The Crisis Management Initiative, CMI.

CMI är en oberoende finsk organisation grundad av den tidigare presidenten Martti Ahtisaari. CMI bedriver dialog- och medlingsinsatser i ett flertal aktuella konflikter och inkluderande dialog och lokalt ägarskap är centralt i deras arbete.

Noha Alkamcha, aktivist och utvecklingskonsult.

Medgrundare till The Syrian Forum, som samlar organisationer från civilsamhället i Syrien, och samordnare för det syriska civilsamhällets deklaration som bland annat vill öka det lokala inflytandet och andelen kvinnor i fredsprocessen för Syrien.