Långsiktig samverkan – så skapas hållbara relationer

Arrangör Överenskommelsen, Örebro Föreningsråd, Örebro kommun och Region Örebro län
Tid 2017-11-08 10:00
Standardbiljett
 

Den 8 november samlas representanter från offentliga och idéburna organisationer för att delta vid årets nationella konferens Långsiktig samverkan - så skapas hållbara relationer. Kattis Ahlström, moderator för dagen, kommer att leda deltagarna genom programmet.


Innehållet kommer att vara utformat för att passa deltagare från
Örebro, och också andra delar av landet. Med hjälp av valbara seminarier
finns det också goda möjligheter att skräddarsy sitt eget program.
Bland talarna återfinns ledande politiker, civilsamhällesaktörer och
experter inom sina respektive områden.


Årets nationella konferens är ett samarrangemang mellan
Överenskommelsen, Örebro Föreningsråd, Region Örebro län och Örebro
kommun som kommer att bjuda på en rad goda exempel på fungerande
samverkan. För en utförligare inbjudan som kan spridas vidare, se här.


Datum: 8 november 2017
Tid:
10.00-16.45 (registrering från klockan 09.00)
Plats:
Conventum konferens, Olof Palmes torg 1, Örebro
Anmälan:
Sker via denna länk senast 31 oktober


Deltagandet är gratis, anmälda deltagare som uteblir debiteras
med en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast den 6 november. Idéburna deltagare får en reseersättning på 500 kronor mot uppvisat kvitto.