VD-nätverk

Arrangör Handelskammaren Mittsverige
Plats Mellansel Hotell&Konferens, Örnsköldsvik
VD-tätverk
 


Tänk om du kunde hyra en externa ledningsgrupp som stod för erfarenhet och framgång. Hur skulle du använda kompetensen? Tänk om du kunde få ett eget nätverk med VD:ar från andra branscher. Vilka möjligheter skulle det ge dig och ditt företag?

Handelskammarens VD-nätverk ger dig möjlighet att lyfta och diskutera
de utmaningar som du står inför. Du får ett bollplank, stöd och styrka
utifrån nätverk och kompetens.


Målgrupp

VD-nätverket riktar sig till företag i Västernorrland med 20-100
anställda. Du som är VD, alternativt platschef, och sitter i
ledningsgruppen i företaget är välkommen med din intresseanmälan.
Handelskammaren förbehåller sig rätten att utse deltagare utifrån kön,
bransch och företagets storlek. Antalet platser är begränsade till max 8
personer.


Syfte

Nätverket syftar till att skapa ett forum där varje deltagare ges
möjlighet att utvecklas som chef och ledare. Nätverket ger dig tillgång
till en grupp personer som du kan rådfråga om sådant som kan var svårt
att tala om i den egna organisationen.


Ansvarig samtalsledare

Billy Nordin, tidigare HR-chef för Domsjö Fabriker, arbetar numera
som I.O.H Organisationsutveckling och har bred kompetens och erfarenhet
av att arbeta som organisationskonsult. Han har värdefull erfarenhet av
att arbeta som chef inom olika företag och branscher och tillämpar en
väl beprövad metodik för arbete i VD-nätverk.


Praktisk information


Upplägg:

5 träffar med middag, övernattning samt gemensam frukost

Plats:

Mellansel Hotell&Konferens (36 km väster om Örnsköldsvik)


Datum för sammankomster:

1 uppstart:12-13/10 2: 30/11-1/12

3: 1-2/2

4: 22-23/3

5: 3-4/5