Lunchseminarium Cancerrehabilitering: Specialistteam Cancerrehabilitering - en resurs för er!

Arrangör Skånevård Sund
Tid 2017-09-13 12:0013:00
Plats Sammanträdesrummet, Olympiahuset Helsingborg, plan 3, Helsingborg
Deltagande på träff inkl. lunch
 

Välkommen till öppet lunchseminarium kring Specialistteam Cancerrehabilitering som en gemensam resurs!

Specialistteam cancerrehabilitering bjuder in till en öppen seminarieserie på tema cancerrehabilitering. Upplägget är att ge en kort introducerande presentation kring ett aktuellt och efterfrågat ämne under de inledande 15-20 minuterna för att sedan utnyttja resterande tid till frågor och tvärprofessionell diskussion.

Syftet med seminarieserien är att erbjuda möjlighet till löpande utbildning, tvärprofessionellt nätverkande och en plattform för erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterskor, läkare och paramedicinsk personal från de olika cancervårdsprocesserna. 

Denna gång kommer vi att ge en kort introducerande presentation kring vad Cancerrehabiliteringsmottagningen kan erbjuda såväl patienter som kollegor inom cancervården. Presentationen följs av tid för tvärprofessionell diskussion och frågor.

Fundera gärna över på vilket sätt du  och din verksamhet i nuläget använder oss och hur detta samarbete skulle kunna utvecklas.

Vi bjuder på enkel lunch i samband med seminariet och behöver därmed veta hur många som kommer och om du behöver specialkost. Därmed behöver vi din anmälan senast fredagen 8/9 .

Antalet platser är begränsat till 30 och först till kvarn gäller.

Varmt välkommen och tveka inte inför att hör av dig till någon utav oss!   

Rebecka Holmgren, psykolog Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg, Rebecka.holmgren@skane.se  

Patrik Göransson, enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg, Patrik.goransson@skane.se