Utveckla dig själv och din verksamhet - Tvådagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation - 12/3 och 9/4

Arrangör Smiling Mountain AB
Tid 2018-03-12 09:002019-05-12 09:00
Plats Lyby Församlingshem, Lyby (Centralt i Skåne, vid Hörby), other
Jag anmäler mig till Tvådagarskurs i ledarskap Vt17, 1350 kr plus moms. (Bindande. Sista anm 28 feb
 
Jag anmäler mig till reservlistan/I mån av plats (Ej bindande)
 
Datumen passar inte mig. Jag är intresserat av eventuella framtida kurser
 

Tvågarskurs - Utveckla dig själv och din verksamhet. Utveckla din förmåga att med verksamhetens syfte i fokus, skapa bättre relationer, struktur och sammanhållning. Två heldagar med cirka tre veckors mellanrum samt E-kurs. Kursen är delfinansierad med EU-pengar. Kursen lämpar sig även för enpersonsföretag. 
Målgrupp: Småföretagare på landsbygden i Skåne, med prioritering av vissa målgrupper (Se definition och prioriteringarna längre ner). Andra småföretagare på landsbygden  har tillträde i mån av plats. Även angränsande län och du som vill starta en verksamhet på landsbygden har tillträde i mån av plats. 
Syfte och mål för kursen  
Ge deltagarna verktyg att få grepp om olika ledarroller och hur de kan utveckla sitt sätt att leda, kommunicera, delegera och engagera. Att skapa bättre struktur och sammanhållning inom organisationen. 
Att bli bättre på att se helheten och förstå i alla led vad som krävs för ett långsiktigt, hållbart, ansvarsfullt, framgångsrikt företagande. 
Att implementera lärda kunskaper i sin vardag. Att på så sätt öka sin konkurrenskraft. 
Efter kursen har deltagaren utvecklat en "Personlig plan för äkta ledarskapsutveckling" med konkreta åtgärder och tidsbestämd uppföljning.
Upplägg och kursinnehåll:
Du får inblick i ledarskapets grunder och i komplexiteten som småföretagare har att göra med. Kursinnehållet skräddarsys sedan utifrån dina egna konkreta utmaningar i verksamheten. Ur det möjliga kursinnehållet: Hur du prioriterar och betar av de rätta nyckelproblemen för att skapa en långsiktig utveckling - Hur du för en professionell dialog med kunder och samarbetspartners, samt eventuella anställda - Få grepp om verktyget "Fyra hörnstenar för bra kommunikation" som hjälper att gemensamt lösa problem, skapa engagemang och bygga förtroende - Att leda dig själv och att leda andra - Utveckla laganda och samarbete - Hantera motsättningar och lösa konflikter - Analysera dina styrkor och lär dig byta till rätt roll vid rätt tillfälle - Vision och värderingar som verktyg för utveckling - Att upprätthålla en hälsosam balans mellan yrke och privatliv. Räkna med 6-9 timmar hemuppgifter, som ges före och mellan kursdagarna. 
Kursledare:  Frans Kocken (Läs mer längre ner, om kursledaren och vad du som deltagare kan förvänta dig) 
Datum: Måndagarna 12/3 och 9/4 , Plats: Lyby (vid Hörby). Tid: 09.00-16.30. Anmälan senast: 28 februari 2018.
Kostnad: 1350 kr plus moms. Lunch, förfriskningar och kursmaterial ingår. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.  
Anmälan: Du anmäler dig genom att lämna dina uppgifter inklusive personnummer och org.nr. i signup-formuläret (Välj "boka" i kolumnen bredvid). Anmälan är bindande. Efter att din anmälan har blivit godkänd kommer du att bli fakturerad.  
Avbokningsregler: Anmälan är bindande. Vid avbokning längre än tre veckor innan kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras hela kursavgiften samt ett pålägg motsvarande 75% av kursavgiften, då vi då inte kan deklarera ditt deltagande inom EU-upplägget.
Målgrupp definition: I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har avsatts medel för stöd till att inom andra näringar än jordbruk utveckla små företag. Prioriterad målgrupp för denna kurs är landsbygdsföretag i Skåne med verksamhet: • Inom hantering och förädling av livsmedel. • Inom hållbar naturturism och grön rekreation • Inom turism där dryck och måltid står i fokus • Inom integrering av personer med utländsk bakgrund där nya jobb kan skapas på landsbygden. Andra småföretagare på landsbygden i Skåne har tillträde i mån av plats. Därefter har även angränsande län och du som vill starta en verksamhet på landsbygden tillträde i mån av plats. Stödet kan nyttjas av småföretagare eller personer på landsbygden som tillhör "mikroföretagen", det vill säga att verksamheten har färre än 10 personer sysselsatt, omsättningen understiger 20 Mkr (2 miljoner Euro) och den finns utanför tätorten med 3000 invånare och uppåt
Aktiviteten är delfinansierat med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne
Mer information/Kontakt: Frans Kocken, 0707555161, info@smilingmountain.comNal.smilingmountain.se
Vad deltagarna kan förvänta sig: Kursen kan ge en hög avkastning, både ekonomiskt och i form av personlig utveckling, men den kräver ditt personliga engagemang. Du kan förvänta dig att: - Kartlägga egna konkreta utmaningar - Delta i praktiska övningar - Få coachning i grupp - Lära dig av andras konkreta exempel - Få faktakunskaper och teoribitar som flexibelt ansluter till detta - Utveckla din självkännedom - Träna olika kommunikationsstilar - Ge och ta emot feedback. E-kurs: Deltagarna kommer att få hemuppgifter före och mellan kursdagarna. Både i form av korta texter till läsning och uppdrag. En rimlig tidsinvestering är 3 timmar före kursstart och upp till 6 timmar mellan kursdagarna. 
Kurslitteratur ingår i form av pdf-dokument eller utskrift/kompendium.
Kursledaren: Frans Kocken, seniorkonsult och leg psykolog. Är sedan 2008 utbildare av småföretagare inom landsbygdsprogrammet och har författat ett tiotal webbartiklar om ledarskap för småföretagare som har publicerats på Länsstyrelsen Skånes kompetenssidor för landsbygdsutveckling. Som kursledare är Frans bland annat mycket uppskattad för sitt sätt att få reda i komplexa frågor och få i gång ett inspirerande utbyte kring aktuella ämnen som berör. Äger och driver Smiling Mountain AB. Kontaktinfo, resurser & nyhetsbrev: Nal.smilingmountain.se 
Vad tidigare deltagare säger: 
"Bra omväxling mellan föreläsning och interaktion föreläsare/deltagare emellan." 
"Tipsen och lärdomarna om samtal var en aha-upplevelse."
"Vi fick många konkreta och nyttiga verktyg. Bl.a "att lösa nyckelproblem"."
"Det blev ett mycket bra "helhetsgrepp" på ledarskap, mycket information, övningarna och utbytet med de andra deltagarna var bra."
"Det vi fick är mycket användbart i vardagen (Verktygslåda)."
"Jag kommer att utvecklas som person och som ledare."
"Mötet med helt nya personer och områden - mycket bra och inspirerande!"
"Vi är inte ensamma, andra företag har samma problem, oavsett bransch!"