Mat & Prat

Arrangör Karlskoga Näringsliv & Turism, MöckelnFöretagen, Företagarna
Tid 2017-10-11 11:10
Plats Bofors Hotel, Karlskoga
Mat & Prat
 

 


Mat & Prat är en aktivitet som drivs av Företagarna och MöckelnFöretagen tillsammans med Karlskoga Näringslivsbolag.


 


Mötet är en öppen mötesplats där du som gäst får chansen att bekanta dig med lokala nätverk, träffa nya affärskontakter och ta del av kommunens information.


 


Programstart kl 12.00 OBS! Start med mingel i stora salen från kl 11.10. Anmälan senast 9 oktober. 




Dagens program

Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv, företagsranking



Syftet med företagsrankingen är att låta företagare i Karlskoga kommun ge sin
bild av hur de tycker företagsklimatet är. Resultatet används sen som
diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän.



Under Mat & Prat kommer Karl Hulterström att förklara företagsrankingens
innehåll, företagarnas svar och hur frågorna ska tolkas.

Även diskussioner runt borden hålls för att lyfta fram olika områden för att se
hur vi kan förbättra företagarnas önskemål/behov och öka företagsrankingen för
varje år.