Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin

Arrangör TI Sverige och FUF
Tid 2017-09-13 18:0020:00
Plats Citykonferensen Ingenjörshuset, Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Fullbokad
Anmälan till seminariet
 
Anmälan till väntelista
 

En stor del av världens olje-, gas- och gruvproduktion sker i länder med svaga kontrollsystem, bristande demokrati och omfattande korruption. I vissa fall har produktionen av dessa naturresurser till och med gjort länderna fattigare och mer konflikthärjade än innan produktionen inleddes, eftersom nyfunna ekonomiska rikedomar oftast bara gagnar eliten och kan föda omfattande korruption och konflikt.

Transparens kan bidra till att korruptionen minskar och till att investeringarna och skatteintäkterna i länder ökar. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) är ett samarbete mellan regeringar, världens största olje- och gruvföretag och enskilda organisationer som tillsammans utvecklat kriterier för öppenhet vid olje-, gas- och gruvproduktion. 51 länder följer dessa kriterier.

Hur kan korruption förebyggas i utvinningsindustrin? Hur kan transparens leda till ansvarsutkrävande och reformer? Räcker det med transparent land-för-land-rapportering av finansiella flöden eller krävs det fler åtgärder?

Medverkande:
Fredrik Reinfeldt, ordförande, EITI
John Howchin, generalsekreterare, AP-fondernas Etikråd
Magnus Ericsson, utredare för FN-uppdrag om gruvsektorns roll för hållbar utveckling
Ulla Andrén (moderator), styrelseordförande, TI Sverige