Informationsträff TiA

Arrangör Länsstyrelsen Skåne och NÄTVERKET
Tid 2017-08-30 13:00
Plats Sensus Studieförbund, Studentgatan 4 Malmö, malmo
Informationsträff TiA
 

INFORMATIONSTRÄFF
30/8: Ny utlysning av TiA-medel

 

Onsdagen
den
30 augusti kl 13.00-15.30 bjuder
Länsstyrelsen
Skåne i samverkan med NÄTVERKET
– Idéburen sektor in till ett möte om möjligheten att söka nya statsbidrag för
tidiga insatser riktade till asylsökande (TIA).

Utlysningen
öppnar 14 augusti och stänger 15 september (för ansökningshandlingar och mer
info klicka HÄR)

Medlen
ska användas till att finansiera befintlig eller ny verksamhet som främjar hälsa,
språk och/eller samhällsinformation för asylsökande i Skåne.  

Programmet
på informationsträffen innehåller:

·        
Information från Länsstyrelsen om utlysningen och ansökningsprocessen

 

Länsstyrelsen ger en lägesbild kring pågående TiA-insatser

Arbetsförmedlingen informerar om ”Jobskills.se” – systemet som syftar till tidig kartläggning och
matchning för asylsökande mot arbetsmarknaden

 

·        
Workshop/dialog: Inom TiA-systemet kommer Länstyrelsen och
samverkanspartners att erbjuda seminarier, informationsträffar, kompetenshöjande
insatser för föreningar runtom i Skåne – för att dessa ska fyllas med rätt
innehåll vill vi få er input   

 

 

Alla idéburna
organisationer som har, eller funderar på att starta, verksamhet för
asylsökande är välkomna. Sprid gärna inbjudan i era nätverk. Mötet hålls hos
Sensus studieförbund på Studentgatan 4 i Malmö.